Leppefillers på 123

Leppefillers blir mer og mer vanlig i Norge. Det er mange grunner til at mange ønsker å forstørre leppene sine. Den vanligste gruppen er unge mennesker som ønsker større lepper. En annen gruppe er eldre mennesker som vil gjenopprette sin gamle leppeform. Andre ønsker å forstørre leppene for å korrigere en medfødt leppeform.

I denne artikkelen vil vi prøve å fortelle deg alt du måtte lure på om leppefillers og leppeforstørrelse. Dette vil innebære hva leppefillers er, ulike behandlingsformer, hvordan man går frem for å forstørre leppene, eventuelle bivirkninger og lignende.

Hvordan forstørre leppene?

Det er forskjellige måter å forstørre leppene på. Den desidert vanligste måten å forstørre leppene på er med såkalte fillers.

Fillere

Fillere er en fellesbetegnelse på injeksjonsprodukter som fyller opp volum under huden. Dette kan være alle steder på kroppen, men vil primært være i ansiktet. I denne artikkelen vil vi konsentrere oss om leppene.

Det finnes mange forskjellige typer fillere. Når det kommer til leppeforstørrelse brukes det i dag nærmest utelukkende ikke permanente HA-fillers, og vi vil derfor forklare nærmere hva dette er.

En HA-filler er et fyllstoff som er basert på hyaluronsyre. Hyaluronsyre (HA) er en ingrediens som finnes naturlig i kroppen. Hyaluronsyre kan binde mer vann i huden enn noen annen fuktighetsfaktor, og har derfor en helt unik evne til øke hudens fuktighetsnivå.

De vanligste HA-fillerne i dag er restylane, teosyal og juvederm. Disse tre fillerne inneholder en gele som er basert en kunstig fremstilt hyaluronsyre. Fillerne inneholder dermed stoffer som er veldig lik hudens egne stoffer, og dermed sprøyter man ikke inn fremmedelementer inn i huden.

Når det kommer til bruk i leppene er det lite forskning på forskjellen mellom disse tre HA-fillerne. Alle fillerne inneholder veldig like ingredienser og i det store og hele vil behandlingsform, pris, resultat, varighet, bivirkninger og lignende være relativt lik. Alle disse HA-fillerne gir også et veldig naturlig resultat.

Av disse fillerne er det restylane som regnes som den mest populære filleren. Restylane er også den mest dokumenterte filleren og den som er mest anerkjent blant de fleste i skjønnhetsindustrien. Restylane ble introdusert til markedet allerede i 1996 og har i dag blitt brukt i over 20 millioner behandlinger verden over. Restylane blir produsert av selskapet Galderma. Dette er et av de aller største dermatologiske selskapene i verden. Restylane er også det mest benyttede produktet i Norge

Andre alternativer

Et alternativ til fillers er å bruke eget vev. I dette tilfellet bruker man fett som man fettsuger fra et annet sted på kroppen. Deretter behandles fettet før det sprøytes inn i leppene. Fordelen med denne typen behandling er at den er mer varig.

Ulempen er at det selvfølgelig er en mer kompleks behandlingsform. Da du må fettsuges blir det en ordentlig operasjon, og dette er mer tidkrevende og vil som oftest også koste mer.

En annen ulempe er at det blir vanskeligere å angre seg. Dersom du ikke er fornøyd eller vil ha tilbake din naturlige leppeform må du foreta en ny operasjon. Dette slipper du med fillers som vil forsvinne med tiden. Slikt sett er en slik operasjon mer egnet for den som er helt sikker på at man vil forstørre leppene permanent. Vi anbefaler fillers til de aller fleste som ønsker å forstørre leppene.

Vi får også av og til spørsmål om man kan bruke botox i leppene. Dette er noe vi anbefaler svært sjelden da botox fungerer muskelhemmende. Dermed kan botox påvirke måten du uttaler visse ord og uttrykk, dersom man setter det i leppene.

Behandlingen

De aller fleste leppeforstørrelsebehandlinger starter med en gratis konsultasjon. Her vil du som oftest møte en kosmetisk sykepleier. Aller først vil du bli spurt om å fylle ut et helseskjema. Etter dette er fokuset på å gi deg all nødvendig informasjon du trenger for å bestemme deg om du ønsker å behandle leppene dine, og eventuelt hvilken behandling du ønsker.

Et av de viktigste fokusene vil alltid være å unngå overbehandling. Derfor vil man alltid anbefale å injisere lite fyllstoff, slik at resultatet blir så naturlig som mulig. Dette gjelder særlig ved førstegangsbehandlinger.

Du vil også få informasjon om selve behandlingen, forskjellige priser og lignende. Det er viktig at du i denne prosessen får svar på alle spørsmålene du lurer på, og det vil hele tiden være god anledning til å stille spørsmål. Dersom du bestemmer deg for en behandlingsform vil det settes opp en time hos en spesialist, og du vil få all informasjon om hvordan du skal forberede deg i forkant av behandlingen.

Når det gjelder selve behandlingen vil den foregå relativt fort. Hele prosessen tar sjelden mer en time. De aller fleste velger bedøvelse, og dette er også noe vi anbefaler. Injisering med nål kan gjøre relativt vondt, men dersom du velger bedøvelse vil du ikke kjenne noen smerte. Det finnes forskjellige bedøvelseformer. Primært vil du kunne velge mellom en bedøvende krem eller lokalbedøvelse med injeksjon. Av disse vil de fleste anbefale en bedøvende krem.

Når du har fått bedøvelse vil behandleren injisere restylane i leppene dine med en tynn nål. Behandleren vil underveis bruke tid på å fordele stoffet rundt i leppen med hendene.

Du kan lese mer om fillerbehandling i Oslo i denne artikkelen dersom du er interessert i det.

Resultat

De fleste vil se en umiddelbar effekt rett etter behandlingen er ferdig. Du vil imidlertid som oftest være hoven og rød i leppene som følge av stikkene, slik at du ikke vil kunne se hvordan leppene egentlig vil se ut. Dette vil gi seg etter rundt 2-5 dager, slik at du normalt vil se det endelige resultatet innen en uke.

Alle mennesker er forskjellige og resultatet vil dermed være forskjellig ut fra hvem som behandles. Det er derfor viktig at alle har en realistisk forventning til resultatet. De fleste er imidlertid fornøyde med resultatet.

I etterkant av behandlingen vil du få utdelt et informasjonsskriv om normale reaksjoner etter behandling og også hva du må huske på i de kommende dagene etter operasjonen. Normalt er det ikke så mye å huske på. Rett etter behandling anbefales det å være forsiktig med sol, og at man bruker solfaktor dersom man skal være ute i solen. I tillegg anbefales det å unngå sminke og trening få dager etter behandling.

Er det noen bivirkninger med leppefillere?

I de kommende dagene rett etter behandlingen er det som sagt normalt å være hoven og rød i leppene. Dette er imidlertid naturlige resultater av at leppen har fått en hard medfart av alle stikkene under behandlingen. Slikt sett er ikke dette egentlige bivirkninger som følge av fyllstoffet.

En av de største fordelene med HA-baserte fyllere er at de er nesten helt naturlige. Dette medfører at det er liten sjanse for noen bivirkninger. Bivirkninger som følge av leppeforstørrelse med HA-fillere er også svært uvanlig. I noen tilfeller kan man få hevelser og blåmerker i etterkant av behandlingen, men dette vil forsvinne etter en kort stund. Ved all injeksjonbehandling er det også en risiko for å få infeksjoner, men dette er svært uvanlig, særlig i Norge hvor behandlingen foretas under svært kontrollerte forhold.

Hvor lenge varer fillere?

Leppeforstørrelse med et hyaluronsyrebasert fyllstoff som restylane, teosyal eller juvederm varer ikke evig. Dette mener vi er en stor fordel. For det første gir dette mer rom før å prøve ut leppeforstørrelse uten å nødvendigvis være bundet av behandlingen. For det andre slipper man å foreta en ny behandling dersom man senere skulle angre på behandlingen, man kan simpelthen bare vente til restultatet av behandlingen avtar.

Hvor lenge en fillerbehandling varer vil variere, men de fleste mener de trenger en ny behandling mellom omkring 6-8 måneder etter behandling. Varigheten av behandlingen vil alltid variere noe og avhenge av behandling, hudtype, alder, medisiner, livsstil og lignende.

Hvor mye koster leppefillere?

Prisen på en fillerbehandling vil variere ut fra hvilken behandling man ønsker. Når det kommer til konsultasjon i forkant av behandling vil dette som oftest være kostnadsfritt. Selve behandlingen vil som oftest koste rundt 2500 – 4000 kr. Du kan lese mer om hva restylane normalt vil koste i denne artikkelen.

Er det vanlig å forstørre leppene?

Det har blitt mer og mer vanlig å forstørre leppene i Norge. Grunnen til dette er at det blir mer og mer akseptert i dagens samfunn. Det er nå større aksept for at alle som ønsker å forbedre utseende sitt burde få lov til dette. Leppeforstørrelse er også et veldig lite kroppslig inngrep sett i sammenheng med andre kosmetiske operasjoner, og dette er også en stor årsak til den stadig økende populariteten til HA-fillere. Bruk av HA-fillers er mest vanlig blant kvinner, men vi ser også en økende trend blant mannlige brukere.

Ingen burde imidlertid føle seg presset til å forstørre leppene sine. Dersom du ikke føler deg 100 % sikker på at du vil utføre behandling, eller føler at press av vennekrets eller media er en medvirkende årsak til ønske om behandling, anbefaler vi deg å utsette behandlingen. Det er mye enklere å utsette behandlingen noen måneder, og deretter vurdere behandling på nytt, fremfor å utføre behandling og deretter angre.

Kan alle forstørre leppene?

I utgangspunktet kan alle behandles med restylane, men det er likevel enkelte grupper man ikke behandler. Dette er gravide eller ammende, mennesker med munnsår eller infeksjon i det planlagte injeksjonsområdet eller mennesker som går på blodfortynnende medikamenter. De fleste klinikker i Norge har også 18 eller 20 års aldergrense.

Hvem burde utføre behandlingen?

Det har tidvis vært enkelte useriøse aktører på markedet og vi anbefaler deg å alltid velge en seriøs aktør. Er prisen for billig burde du dobbeltsjekke erfaringen til aktørene. I enkelte skrekktilfeller har det vært eksempler på at mennesker har utført behandlingen på seg selv, hvilket er noe vi fraråder på det sterkeste.

I Norge er det er kun leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege som får utføre injeksjoner med HA-baserte fillers.

Kan man fjerne leppefillere?

Dessverre oppleves det en økning av kunder som ønsker å fjerne leppefillere. Hovedgrunnen til dette er på grunn av feilbehandlinger eller overbehandling. Det er heldigvis enkelt å fjerne fillere som restylane, juvederm og teosyal. Det behandleren gjør i slike tilfeller er å sprøyte inn hyaluronidase. Dette er et enzym som finnes naturlig i kroppen, og som bryter bidrar til å bryte ned filleren. Denne behandlingen kalles ofte for hyalasebehandling.