Botox i leppene

Av og til får vi henvendelser fra kunder som lurer på om de kan ta botox i leppene. I slike tilfeller pleier vi å forklare at vi sjelden setter botox i leppene. Det er mange grunner til dette, som vi skal forklare senere. Istedenfor anbefaler vi heller å injisere restylane eller andre HA-fillere.

I denne artikkelen vil vi forklare forskjellen på botox og restylane, hvorfor vi heller anbefaler restylane enn botox til leppebehandling og hvordan en restylanebehandling typisk vil foregå.

Hvorfor vi ikke anbefaler botox i leppene

Botox inneholder en sammensetning av stoffer som bidrar til å hemme musklene.

Når det kommer til rynkebehandling er botox veldig effektivt. En av hovedårsakene til at det oppstår rynker er nemlig gjentatt bevegelse og mimikk i ansiktet. Folder og furer formes og blir permanente spor i ansiktet etter hvert som muskler under huden beveger seg.

Botox gjør at muskelen slapper av og at huden over glattes ut. I tidsrommet botox virker vil rynkedybden reduseres, og ved jevnlig bruk kan rynkene forsvinne helt avhengig av hvor dype de er. På grunn av dette brukes botox veldig ofte i forhold til rynkebehandling.

Når det kommer til behandling av lepper er imidlertid problemet nettopp det at botox kan ha en muskelhemmende effekt. Dette medfører at botox kan påvirke hvordan du uttaler ord og uttrykk. Botox i leppen kan dermed komme til en relativt stor pris, en pris de færreste er villig til å betale.

I noen få tilfeller setter vi botox i overleppen, typisk på de som går og snurper leppene sammen. Dette er kun på de som virkelig ønsker det, og da advarer vi alltid om mulige bivirkninger.

Botox vs restylane

En annen grunn til at vi sjelden setter botox i leppene er fordi det i den seneste tiden har kommet veldig mange bedre alternativer. I dag bruker nesten alle HA-fillere når de skal behandle leppene. Mens botox egentlig er et giftstoff, inneholder leppefillere stoffer som allerede finnes i huden og virker dermed mer naturlig.

Leppefillere inneholder stoffet hyaluronsyre. Dette er et stoff som naturlig finnes i huden og stoffet har en ekstremt god evne til å binde vann. Dette bidrar til at hyaluronsyre er viktig for leddene i kroppen og for å beholde hudens fuktighet, elastisitet og glatthet. Mangel på hyaluronsyre vil normalt føre til at huden blir tørrere og mer rynkete.

Hyaluronsyre brytes stadig ned og bygges opp igjen av kroppen, slik at kroppen hele tiden tilføres ny hyaluronsyre. Jo eldre man blir jo mindre hyaluronsyre vil man dessverre produsere, noe som er en av årsakene til at huden eldes.

Hvis man sammenligner botox, som egentlig er et giftstoff, med HA-fillere, som består av et stoff som naturlig finnes i huden, er det for de fleste ønskelig å heller injisere en HA-filler fremfor botox i leppene. Når man i tillegg legger til at botox kan hemme leppebevegelsene blir valget klart for de aller fleste.

Det finnes mange forskjellige HA-fillere. Den mest kjente HA-filleren er restylane. Denne har vært på markedet i rundt 20 år, og har angivelig blitt benyttet i over 20 millioner behandlinger. Sammen med botox har dermed bruken av restylane nærmest eksplodert de siste tiårene. Andre kjente HA-fillere er juvederm og teosyal.

Disse tre HA-fillerne inneholder så å si det samme stoffet slik at det ikke er så viktig hvilken av disse fillerne du bruker. Det aller viktigste er at du velger en behandler som har erfaring med leppebehandling og kan vise til gode resultater.

I Norge er det er kun leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege som får utføre injeksjoner med botox eller restylane.

Bivirkninger med botox og restylane

Som sagt vil en bivirkning som følge av botox i leppen blant annet kunne være at uttalen påvirkes. Dette vil for de fleste være en ganske alvorlig bivirkning. For restylane er ikke dette aktuelt, da man kun fyller på fyllstoff som allerede finnes i leppen.

Bivirkningene ved å injisere restylane i leppen er som oftest mindre enn ved botox, og normalt vil man kun være hoven og rød i leppene i noen dager etter behandlingen. I noen få tilfeller vil det kunne oppstå mer alvorlige bivirkninger, men dette forekommer ekstremt sjeldent. Du kan lese mer om bivirkninger ved restylane her.

Behandling med HA-fillere

En behandling med en HA-filler som restylane vil være relativt kort og enkel. Aller først vil du vil normalt ha en uforpliktende og kostnadsfri konsultasjonstime med en behandler. Her vil dere finne ut av hva dine ønsker er, og hvorfor du ønsker å forstørre leppene dine. Behandleren vil forklare deg de ulike alternativene du har, og dersom dere finner en ønsket behandling vil dere normalt avtale en ny time.

Selve behandlingen vil være relativt lite smertefull. Du vil få en bedøvelse, som oftest med bedøvende krem, før behandlingen begynner. Deretter vil behandleren injisere filleren i leppen med en tynn nål mens hun sprer filleren rundt i leppen for å jevne den ut og for at det ikke skal oppstå klumper.

Rett etter behandling vil du som oftest være hoven og rød på leppene. Dette er helt naturlig, og er en følge av at leppene har fått relativt hard medfart av alle stikkene og fordelingen av filleren. Dette vil normalt gå over i løpet av noen dager. Etter dette vil du kunne se det endelige resultatet.

I likhet med en botoxbehandling er en restylanebehandling relativt enkel og i prinsippet kan de fleste gå rett tilbake på jobb etter endt behandling. Da leppene kan se litt hovne og røde ut velger mange imidlertid å være hjemme en dag eller to.

Det er relativt få ting man må fokusere på etter behandling. Vi pleier å råde alle til å ikke være i solen, og alternativt smøre seg med solfaktor 30. I tillegg anbefaler vi å ikke trene eller sminke seg 24 timer etter behandling.

Resultat

Noen som kommer til oss har en eller annen grunn en formening om at botox i leppen vil føre til et bedre resultat enn dersom man bruker restylane. Dette har vi ingen erfaring med og er heller ikke klinisk dokumentert.

De aller fleste som benytter en erfaren fillerbehandler blir fornøyd med resultatet i etterkant. Det er mange forskjellige årsaker til at personer velger å ta en fillerbehandling slik at resultatet kan være forskjellig ut fra hva ønsket er.

Mange ønsker å få større eller mer fyldige lepper. Dette er gjerne kvinner mellom 20-35 år. Andre eldre kvinner ønsker å gjenopprette den gamle leppeformen, da leppen pleier å bli mindre med tiden. Uansett er alle behandlere opptatt av et naturlig resultat, og overbehandling er svært uvanlig i Norge.

Varighet av behandling

I likhet med botox har også restylane begrenset varighet. Grunnen til dette er at restylane som sagt inneholder det naturlige stoffet hyaluronsyre. Når hyaluronsyre injiseres i leppen vil den med tiden blandes med kroppens naturlige hyaluronsyre, og dette vil føre til at hyaluronsyren blir brutt ned.

Hvor lenge restylane varer vil variere og avhenge av behandling og individuelle forhold. Normalt regner man med at restylane i leppen vil vare i omtrent 6 måneder, men dette kan som sagt variere.

De fleste ser på den ikke-permanente varigheten som utelukkende positivt, . For det første blir det da ikke like stor barrière for å prøve ut behandling første gang. Enda viktigere er det nok at man ikke blir fanget av behandlingen. Dersom man senere skulle angre eller bli misfornøyd med behandlingen, kan man bare vente til effekten avtar, fremfor å operere leppene på nytt.

Pris på behandling

En leppebehandling med HA-fillere er noe dyrere enn dersom man skulle brukt botox, men det er absolutt verdt prioriteringen. Uansett er en behandling relativt billig i forhold til andre behandlingsmåter, og koster som regel rundt 2500-4000 kr. Du kan lese mer om prisen for en restylanebehandling i denne artikkelnen.