Fillers og kroppspress

Fillers og kroppspress

Fillers og restylane blir ofte knyttet opp mot kroppspress. Mange synes å ha et inntrykk av at alle som tar behandler leppene gjør dette fordi de er tvunget av samfunnet. Vi mener dette ikke stemmer.

Det er selvfølelig riktig at man blir påvirket av omgivelsene sine. Når media og bloggere glorifiserer leppeforstørrelse og gir et bilde av at dette er noe unge jenter må gjøre, er vi enige at dette medfører et usunt kroppspress. Slik ensidig vekt på at man må endre utseende sitt for å være bra nok eller pen nok er ekstremt usunt, og kan være skadelig spesielt for unge jenter som opplever mye press på hvordan de ser ut fra før av.

Dermed mener vi at både media og bloggere har et ansvar. Dette ansvaret går ut på å være oppmerksom på hvilken betydning det de skriver kan ha på leserne. Vi mener selvfølgelig ikke at det ikke er lov å skrive om at man har tatt restylane eller behandlet leppene. Dette er selvfølgelig lov og bra dersom man er fornøyd med sine nye lepper. Men vi mener likevel man i slike tilfeller må være oppmerksom på at man ikke formulerer seg slik at innlegget tolkes slik at dette er noe leseren må gjøre.

Dersom man har en ung lesergruppe og skriver et innlegg hvor man forteller at man har tatt restylane, burde man også kanskje påpeke at dette er noe man kun anbefaler dersom man virkelig vil det, og at det ikke er nødvendig eller at det ikke er noe galt å ikke ha de største leppene. Influencere har en enorm påvirkning og makt og med denne makten mener vi det også følger et ansvar.

Videre har også skjønnhetsklinikkene et ansvar. I den siste tiden har det kommet store medieoppslag over uetisk markedsføring. I et tilfelle dreide deg seg om en klinikk som sendte tekstmeldinger med tilbud på leppeførstørrelser til studenter på BI. I et annet tilfelle dreide det som om en klinikk som aktivt betalte influencere med en ung følgergruppe til å promotere restylane. I et tredje tilfelle kommenterte en skjønnhetsklinikk på bildene av unge jenters instagram.

Slik markedsføring tar vi sterk avstand fra og det er både uetisk og lite skjønnsomt. Det er viktig å presisere at de færreste i skjønnhetsbransjen benytter slike typer lysskye taktikker. Noen få råtne egg setter dessverre alle i et dårlig lys. De fleste i skjønnhetsbransjen vil være enige om at slik markedsføring er uetisk og er noe man tar avstand fra.

Det er flere ting vi som skjønnhetsarbeidere gjør og kan gjøre for å forhindre at mennesker får et usunt forhold til leppene sine. For det første vil har mange av klinikkene i Norge som jobber med restylane og fillerinjeksjoner en nedre aldersgrense på 20 år. For det andre vil de aller fleste behandlere avvise personer de mener vil overbehandle leppene sine.

Alle kunder får også en uforpliktende konsultasjon i forkant av behandling, hvor fokus vil være på om man finner en behandling som kan passe kunden. under denne konsultasjonen vil behandleren være helt objektiv, og det er ingenting i veien om kunden velger å ikke operere seg dersom vedkommende ikke synes noen alternativer passer.

Kunden får dermed mye informasjon i forkant av behandling, og denne vil bli presentert på et objektivt og saklig grunnlag. Det er ikke slik at kunden presses under hele prosessen. Kunden skal hele tiden føle at det ikke er noe galt dersom personen avbryter prosessen.

En ting vi ønsker å presisere er at mange har feil inntrykk av hvem som bruker restylane og fillers. Mange tror at dette kun er unge jenter som blir presset til å gjøre det, og ikke blir fornøyd i etterkant. Mange har også et helt feil bilde av selve behandlingen.

Det er viktig å presisere at restylane ikke er en operasjon på samme måte som for eksempel fettsuging. Restylane inneholder naturlige stoffer og sprøytes kun inn i leppene via en liten nål. Behandlingen er svært enkel og det er svært få bivirkninger. Etter en 6 måneders periode vil fillerens effekt avta og leppen vil bli tilbake til normal størrelse. Det er dermed ikke snakk om noen operasjon der man skjærer bort deler av ansiktet eller lignende.

De som tar restylane er også kunder i alle samfunnsgrupper i alle aldre. Hos alle er fokus å oppnå et naturlig resultat, og de færreste tar så mye at det behandlingen blir merksomt synlig. De fleste fyller bare på litt for å få en noe mer fyldig leppe eller for å endre litt på leppeformen. En annen gruppe er mennesker som blir født med en uvanlig eller asymmetrisk leppeform som ønsker å korrigere denne. En tredje gruppe er eldre kvinner som med årene får mindre lepper, og ønsker å gjenopprette sin naturlige leppeform og fylde.

Vi mener dermed det er viktig å ha fokus på kroppspress når det kommer til restylane. Aggressiv markedsføring til unge mennesker er noe vi tar avstand fra, og vi mener også det er viktig å være objektiv når det kommer til leppebehandling, og få frem at det også er noe man kan klare seg uten. Likevel er det også viktig å presisere at restylane og andre HA-fillere kun er en veldig liten behandling med begrenset varighet og bivirkninger, som gjør livet og selvfølelsen til veldig mange kunder mye bedre. Det er dermed viktig å se begge sider av saken.