Hvordan fjerne filler

fjerne fillers

Av og til får vi spørsmål om det er mulig å fjerne fillers. Dette er ikke så vanlig, men enkelte ønsker dette dersom det har skjedd en feilbehandling eller overbehandling hos en annen klinikk. Noen typer fillere er mulig å fjerne, men vi anbefaler i de fleste tilfeller å la filleren naturlig forsvinne av seg selv. Her vil vi skrive mer om de forskjellige tilfellene.

Filleren varer ikke evig

Aller først er det viktig å presisere at de fleste fillere som brukes i markedet i dag ikke varer evig. I dag bruker man i de aller fleste tilfeller HA-fillere. De vanligste HA-fillerne er restylane, juvederm og teosyal. Den store fordelen med disse fillerne er at de er laget av kunstig fremstilt hyaluronsyre. Hyaluronsyre er et sukkermolekyl som finnes naturlig i kroppen. En av hyaluronsyrens viktigste egenskaper er å binde seg til vann, og dermed skaper stoffet fuktighet og volum i huden.

Siden HA-fillerne består av et stoff som naturlig finnes i kroppen er det få farer eller bivirkninger forbundet med å injisere dette i leppen, da stoffet allerede finnes der. En annen fordel med at stoffet er naturlig er at effekten av injiseringen med tiden vil avta. Dette betyr at leppen etter hvert vil komme tilbake til sin opprinnelige form. Hvor lang tid dette tar vil avhenge av behandling og individuelle forhold, men en behandling vil normalt ha effekt i omkring 6 måneder.

Hvordan fjerne filler

De fleste fillere er mulig å fjerne. Hvor vanskelig dette er vil avhenge av fyllstoffet som er brukt. Har du for eksempel fått injisert fett eller en semi-permanent filler i leppen vil behandlingen bli mer krevende enn løsningen vi vil skissere under. Har du derimot fått injisert en HA-filler er det relativt enkelt å fjerne filleren, selv om de aller fleste anbefaler å la filleren forsvinne naturlig..

Fjerning av HA-fillere kan gjøres med en hyalasebehandling. Hylase inneholder en stor mengde Hyaluronidase. Hyaluronidase er et enzym som naturlig finnes i kroppen. Den viktigste egenskapen til Hyaluronidase er å bryte ned hyaluronsyre. Hyaluronsyre er altså det HA-filleren inneholder. Dermed vil Hylase bidra til å bryte ned filleren som er innsprøytet på relativt kort tid.

En behandling med Hylase går relativt raskt og tar sjelden mer en 30 minutter. Først vil man som oftest injisere Hyalase på armen for å sjekke at kunden ikke har allergiske reaksjoner. Deretter må hylase injiseres i området der man ønsker å fjerne filleren. Dette kan ofte svi og behandling med hylase kan dermed være smertefull. Det er imidlertid relativt små mengder som skal til og det gis normalt bedøvelse. Etter behandling vil også eventuell smerte normalt gi seg relativt fort.

Man vil ikke se resultatet av en hylasebehandling med en gang da det tar litt tid for å virke fullt, men i løpet en en uke vil man kunne se resultatet. Det er vanskelig å si generelt hvor vellykket en behandling med hylase vil bli, ettersom dette vil variere ut fra hvilken filler som i utgangspunktet var brukt og hvordan den opprinnelige behandlingen var. Dersom hyaluronidase settes riktig vil imidlertid filleren normalt forsvinne, og det vil ha liten effekt på normalt vev. Kunden vil da som oftest bli fornøyd med resultatet.

Det anbefales å la kroppen bryte ned fillers på egen hånd

Selv om behandlingen ikke er så altfor komplisert anbefaler de aller fleste eksperter anbefaler at kroppen bryter ned filler på egen hånd, fremfor å injisere hylase. Det er flere grunner til dette. For det første ønsker man alltid å gjøre så få inngrep som mulig, da dette er både tryggere for pasienten og best for kundens leppe.

For det andre vil dette også bli billigere, da en hylasebehandling koster mellom 2000-4000 kr. Hylasebehandling er dermed normalt forbeholdt tilfeller der det har skjedd enten feilbehandling eller overbehandling.