Juvedermbehandling i Oslo

Juvederm brukes i kosmetisk behandling og hører til gruppen fillers. Juvederm er en krem som injiseres i huden for å skjule rynker, endre ansiktskontur, forstørre lepper eller lignende. En juvedermbehandling er enkel og relativt smertefri og har sammen med restylanebehandling blitt en svært vanlig behandlingsform i Norge.

I denne artikkelen vil vi skrive generelt om Juvederm, ulike behandlingsmuligheter, hvordan en behandling med juvederm vil foregå, eventuelle bivirkninger og hvor du kan få juvedermbehandling i Oslo.

Hva er Juvederm?

Juvederm er en krem som injiseres i huden med en tynn nål. Juvederm tilhører gruppen HA-fillere. I denne gruppen tilhører også restylane og teosyal. En filler betyr ganske enkelt et fyllstoff. Grunnen til at denne gruppen kalles HA-fillere er fordi disse fillerne inneholder stoffet hyaluronsyre (HA).

Juvederm består av hyaluronsyre

Skal man forstå juvederm og hvorfor behandling med juvederm er så populær må man forstå hva hyaluronsyre er. Hyaluronsyre er et stoff som finnes naturlig i menneskekroppen. Stoffets hovedoppgave er å binde store mengder vann, blant annet i leddene og i huden. På grunn av dette spiller hyaluronsyre en viktig rolle med tanke på å opprettholde hudens fuktighetsnivå. Stoffet bidrar også til å gi huden en bedre glød og elastisitet.

Hyaluronsyre brytes stadig ned og produseres på nytt av kroppen. På denne måten beholdes kvaliteten på hyaluronsyre, da kroppen stadig får tilført helt ny hyaluronsyre. Omkring hele 1/3 av hyaluronsyren i kroppen brytes ned og reproduseres daglig. Kroppens produksjon av hyaluronsyre blir av forskjellige grunner svekket med alderen, hvilket er en av grunnene til at huden med tiden ser eldre ut.

Når man forstår hva hyaluronsyre er blir det lettere å forstå juvederm, da juvederm nesten utelukkende består av hyaluronsyre. Hyaluronsyren i juvederm er kunstig fremstilt, men er fortsatt tilnærmet identisk med hyaluronsyren som allerede finnes i kroppen. Hyaluronsyrebasert behandling gir dermed en rekke fordeler i forhold til andre behandlingsformer.

Fordeler med juvederm

Fordi juvederm består nesten utelukkende av et stoff som allerede finnes i huden medfører dette en rekke fordeler. For en stund siden brukte man også fillere som inneholdt andre stoffer enn hyaluronsyre, men disse er nesten utelukkende tatt ut av produksjon, da det er konsensus om at HA-fillerne er de klart mest effektive og minst risikable.

HA-fillere innebærer også en rekke fordeler i forhold til mer kompliserte og permanente inngrep som for eksempel fettransplantasjon.

Her er noen av de største fordelene med bruk av juvederm i hudbehandling: (Vi vil forklare de nærmere fordelene mer utdypende senere i artikkelen)

  • Behandling med juvederm er enkel og ukomplisert
  • Etter en juvedermbehandling kan du se det endelige resultatet veldig fort
  • Juvedermbehandling inneholder liten risiko eller bivirkninger
  • Effekten av juvederm er ikke permanent men avtar med tiden
  • Juvedermbehandling er relativt billig

Hva kan juvederm gjøre for deg?

Juvederm kan brukes i en rekke forskjellige hudbehandlinger. Her er noen av bruksområdene til juvederm:

  • Fyldigere lepper: Juvederm er sammen med restylane kanskje mest kjent i forbindelse med leppeforstørrelse. Juvederm kan benyttes i en rekke forskjellige formål når det kommer til leppebehandling. For det første kan juvederm hjelpe unge kvinner eller menn få mer fyldige og myke lepper, forstørre leppene eller forbedre leppekonturene. Videre kan juvederm hjelpe eldre kvinner eller menn gjenopprette leppens fyldighet og volum, da leppen normalt blir mindre med årene.
  • Fjerne rynker: Juvederm er også et veldig effektivt middel mot rynker. Når man blir eldre får man stadig flere linjer og furer i ansiktet, og disse kan man enkelt redusere ved å injisere litt juvederm inn i rynkene. Vanlige områder man setter juvederm mot rynker er i linjene fra nesen ned mot munnen, mellom øyenbrynene, under øynene eller i pannen.
  • Endre ansiktskontur: Juvederm kan også benyttes for å endre ansiktskontur. Typiske områder man kan sette juvederm i dette tilfellet vil være i kinnben, kjevelinjen, hake eller i nesen.

Forskjell på restylane, juvederm og teosyal?

Det finnes flere fillere som inneholder hyaluronsyre. De mest kjente er restylane, juvederm og teosyal. Restylane er den mest populære filleren i Norge og har angivelig blitt brukt i over 20 millioner behandlinger verden over, og de fleste bruker restylane ved leppebehandling.

Vi får ofte spørsmål om forskjellen på de forskjellige fillerne og hvilke fillere som er best til forskjellige formål. De fleste behandlere mener imidlertid at det er liten forskjell på disse fillerne.

Alle fillerne består også av serier. Dette betyr at de inneholder forskjellige produkter som er ment for forskjellige behandlinger. Noen produkter er for eksempel spesiallaget for å redusere rynker, endre ansiktsform, forstørre lepper eller lignende. På grunn av dette er det vanskelig å gi et generelt svar på hva man anbefaler av restylane, juvederm og teosyal.

Som en hovedregel kan man nok si at det ikke er så farlig hvilket av disse produktene man bruker. Alle vil også være individuelt forskjellige slik at det er vanskelig å gi noe konkret svar til en rekke mennesker. Du må finne ut hvilket produkt som passer for deg ut fra erfaring eller samtale med profesjonell behandler.

Hvordan foregår en Juvedermbehandling

Som nevnt er en juvedermbehandling relativt enkel. For å forklare hvordan hele prosessen foregår er det nok enklest å først forklare hva som skjer i forkant av behandling, deretter forklare hva som skjer under behandling, for så å forklare hva som skjer etter behandlingen.

Forberedelse:

I forkant av en juvedermbehandling vil du normalt ha en konsultasjonstime med en behandleren. Her kan du få informasjon om ulike behandlingsmetoder og du vil også som oftest måtte fylle ut et helseskjema. Timen vil variere ut fra din erfaring med fillerbehandling og hvilken behandling du ønsker. Målet med timen er at du sammen med behandleren skal komme frem til en behandlingsform som passer for deg.

En slik konsultasjonstime er helt uforpliktende og kostnadsfri. Det er viktig å presisere at du ikke er nødt til å gjennomføre en behandling dersom du ikke finner noe som passer for deg. Behandleren vil også være objektiv og ikke presse deg til å gjennomføre noe du ikke ønsker. Dersom du bestemmer deg for en behandling vil behandlingen normalt foretas med en gang eller innen kort tid etter konsultasjonen.

Under behandling:

Det første som skjer er at behandleren vil gi deg bedøvelse. Du kan enten velge mellom bedøvelse med sprøyte (tannlegebedøvelse) eller bedøvelse med en bedøvende krem. De fleste velger en bedøvende krem, da denne er minst smertefull.

Etter du har fått bedøvelse vil behandlingen starte. Behandleren vil da injisere juvederm med en tynn nål. Samtidig vil behandleren massere filleren rundt i behandlingsområdet slik at filleren legger seg jevnt og ikke klumper seg. Dette vil gå relativt fort og behandlingen er normalt over innen 30 minutter.

Resultat/etter behandling:

Som sagt er en av fordelene med juvedermbehandling at du kan se det endelige resultatet relativt fort. I utgangspunktet vil du kunne se resultatet med en gang behandlingen er ferdig. Du vil imidlertid som oftest være hoven og rød på behandlingsområdet, og dette kan vare i omkring 2-5 dager. Etter dette vil du imidlertid se det endelige resultatet.

De aller fleste ser en positiv virkning som følge av juvedermbehandlng, enten formålet er leppebehandling, rynkebehandling eller konturbehandling. Hvor stor effekten er vil avhenge av hvor mye juvederm man tar og hvilken behandling man velger.

Alle klinikkene i Norge har fokus på å heller sette for lite juvederm enn for mye for å unngå overbehandling, så dette er sjeldent et problem. I Norge er det er kun leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege som kan injisere juvederm i hud og lepper. Det er også viktig å presisere at det er sterkt fokus på et naturlig resultat, slik at man sjeldent kan se at en person har blitt behandlet med juvederm.

I etterkant av behandling vil du som oftest ikke føle noen særlige smerter. Det er heller ikke så mye du må være obs på. De aller fleste kan dra rett til jobb eller universitet dersom de ønsker dette. Det er viktig å unngå overdreven soling i omkring en uke etter behandling, og man burde helst smøre seg med faktor 30. I tillegg burde man unngå trening og sminke de første 24 timene etter behandling.

En av de største fordelene med juvederm er at effekten av behandlingen ikke er evigvarende. Grunnen til dette er at juvederm som sagt er basert på hyaluronsyre som naturlig brytes ned av kroppen. Dermed vil den kunstig injiserte hyaluronsyren med tiden brytes ned sammen med den naturlige hyaluronsyren som finnes i kroppen.

At slik fillerbehandling ikke er permanent er gunstig på mange måter. Blant annet er du ikke bundet av behandlingen og det er mer rom for å prøve det ut for å se om du er fornøyd med resultatet. Er du med tiden misfornøyd med en fettransplantasjon vil du være i en langt vanskeligere posisjon.

Hvor lenge effekten av juvederm varer vil variere avhengig av behandling og individuelle forhold. Man regner med at effekten vanligvis varer i mellom 6-12 måneder. Noen hevder at juvederm varer litt lenger enn restylane, men det er få kliniske studier på dette og er derfor vanskelig å si generelt. Etter effekten har avtatt kan man velge å fylle på mer eller beholde sitt naturlige utseende.

Risiko og bivirkninger

Fordi juvederm er basert på det naturlige stoffet hyaluronsyre er det liten risiko forbundet med injisering av filleren og det er også få bivirkninger. Kjente bivirkninger vil typisk være rødhet, ømhet, blåmerker, klumper, mindre smerte, kløe og lignende. 

Med all injeksjonsbehandling er det også en fare for infeksjon, men dette er svært lite sannsynlig i Norge. Grunnen til dette er det sterke fokuset på renslighet under behandlingen.

Mer alvorlige bivirkninger er vanligvis forbundet med en uprofesjonell behandler. Komplikasjoner kan omfatte permanent ardannelse, klumpete hud og lignende. Slike bivirkninger er imidlertid svært sjeldne. Det er uansett viktig å velge en erfaren behandler. Pass på at behandleren er opplært, sertifisert og lisensiert til å utføre behandlingen.

Den mest vanlige komplikasjonen i forhold til juvedermbehandling er nok at resultatet ikke ser bra ut. Behandleren kan enten ha overbehandlet eller satt juvedermen feil. Da må kunden oppsøke en annen klinikk og enten korrigere eller fjerne juvedermen. Dette skjer imidlertid sjelden, men det er likevel igjen viktig å presisere at man må velge en erfaren behandler.

Juvedermbehandling i Oslo

Det er mange klinikker som tilbyr juvedermbehandling i Oslo. Hvilken filler hver klinikk bruker vil variere. De fleste bruker primært restylane, men mange bruker også juvederm og andre i tillegg teosyal. Hvilken filler man bruker vil i utgangspunktet ikke være særlig avgjørende, slik at du primært burde fokusere på å velge den klinikken som virker mest seriøs, og kan vise til de beste resultatene.

Dersom du heller tenker på å bruke restylane istedenfor juvederm anbefaler vi deg å lese denne artikkelen om hvordan du tar en restylanebehandling i Oslo.

Hvor mye koster en juvedermbehandling?

En juvedermbehandling er relativt billig i forhold til andre varige skjønnhetsbehandlinger. Hva en juvedermbehandling koster vil variere i forhold til behandlingsform og klinikk, men som et utgangspunkt vil en juvedermbehandling ligge på rundt kr 2500-4000 kr.