Leppeforstørrelse

Leppeforstørrelse

Leppene kan utgjøre en enorm forskjell for hvordan man ser ut. Dette kan man for eksempel se dersom man googler Kylie Jenner før og etter leppeforstørrelse. På grunn av dette ønsker mange kvinner å gjøre leppene finere ved forskjellige inngrep.

Leppeforstørrelse har blitt mer og mer akseptert og klinikkene i Norge rapporterer om en etterspørsel i ekstrem vekst.

Hovedgrunnen til dette er at det har blitt veldig mye enklere å forstørre leppene enn det var før. Enn behandling har også blitt relativt billig. Samtidig er det stadig flere klinikker som spesialiserer seg innenfor leppeforstørrelse og lignende områder.

Vi har derfor laget en artikkel for å skrive om alt du trenger å vite angående leppeforstørrelse. Her vil vi skrive om ulike måter å forstørre leppene på, hvordan behandlingen typisk vil foregå, eventuelle bivirkninger, priser og lignende.

Hvorfor vil mange forstørre leppene?

Det er flere grunner til at man velger å forstørre leppene. Ifølge forskning synes både kvinner og menn at store og fyldige lepper er attraktive. Flere enn før velger å gjennomføre enkle behandlinger for å skape mer fyldige lepper, fremheve leppekanten eller og definere amorbuen. Dette er som oftest yngre mennesker som allerede har fine lepper, men ønsker å tilpasse dem litt utfra forskjellige ønsker.

En annen store gruppe er eldre personer som vil gjenopprette sin opprinnelige leppeform. De fleste kvinner får tynnere lepper med alderen og den opprinnelige leppeformen kan dermed forsvinne. Enkelte kvinner opplever også å få mindre fuktige lepper. En enkel injisering med fillers kan dermed være med på å få tilbake eldre menneskers opprinnelige leppeform.

Hvordan forstørre leppene?

Primært finnes det to ulike måter å forstørre leppene på, og vi vil her forklare de to forskjellige metodene. Vi har valgt å dele metodene inn i ikke-permanente fyllstoffer og permanente fyllstoffer. Til de aller fleste anbefaler vi å bruke ikke-permanente fyllstoffer og vi skal i det følgende forklare hvorfor.

Ikke-permanente fyllstoffer

Den absolutt største majoriteten av leppeforstørrelser foretas med ikke-permanente fyllstoffer. Disse kalles som oftest for fillers eller HA-fillere. De mest kjente leppefillerne er restylane, juvederm og teosyal.

En filler er en slags gel som man sprøyter inn i leppen med tynne nåler. Den aller største fordelen med HA-baserte fillere som de tre overnevnte er at de er inneholder kunstig fremstilt hyaluronsyre.

Hyaluronsyre er et stoff som finnes naturlig i huden og er en sammensetning av ulike sukkerstoffer som binder store mengder fuktighet. Hyaluronsyre kan binde mer vann i huden enn noen annen fuktighetsfaktor. På grunn av dette har hyaluronsyre en unik evne til å øke hudens fuktighetsnivå.

Ved at de HA-baserte fillerne er basert på et stoff som finnes i huden medfører injeksjonen veldig liten fare eller bivirkninger, og det blir også veldig lett å foreta behandlingen.

En annen stor fordel med å sprøyte inn hyaluronsyre er at den med tiden vil avta slik at behandlingen ikke er permanent. På grunn av dette deler vi altså denne behandlingsmåten inn i ikke-permanente fyllstoffer.

Den desidert vanligste filleren i Norge i forhold til leppeforstørrelse er restylane. Restylane er den eldste av alle HA-fillere og ble introdusert til markedet i 1996. Siden den gang viser undersøkelser at restylane har blitt brukt i over 20 millioner behandlinger verden rundt. Et samlet sett av undersøkelser viser at restylane er et trygt og godt alternativ for de som ønsker å forstørre leppene sine.

Vi anbefaler ikke-permanente HA-fyllstoffer til de aller fleste som ønsker å forstørre leppene sine på grunn av den enkle behandlingsformen, prisen og fordi behandlingen ikke er permanent.

Vi får ofte spørsmål om man kan ta botox i leppene. Dette er mulig, men er noe vi ikke anbefaler da det kan påvirke hvordan du uttaler visse ord og uttrykk. Botox fungerer nemlig muskelhemmende.

Permanente fyllstoffer

Det finnes også behandlingsformer som er mer permanente. Den mest aktuelle behandlingsformen i Norge er fettsuging. I dette tilfellet fettsuger behandleren fett fra et utvalgt sted i kroppen, behandler fettet, før han sprøyter fettet inn i leppen din.

Denne behandlingsformen er mer krevende, omfattende og kostnadsforbundet. For mange vil det også være en ulempe at behandlingsformen er permanent. Dette innebærer at du må foreta en ny operasjon dersom du angrer eller vil korrigere behandlingen eller dersom du senere skulle ønske tilbake til din opprinnelige leppe.

Mange ønsker kun å ha større lepper en periode, eller finner senere ut at de ikke lenger ønsker å forstørre leppene. I disse tilfellene er det mye enklere dersom man valgte ikke-permanente fillers.

Permanente fyllstoffer som fettsuging passer dermed best for den som er helt sikker på at man ikke vil tilbake til sin opprinnelige leppeform.

Hvordan foregår behandlingen?

Det er relativt enkelt å forstørre leppene dersom du velger et HA-basert fyllstoff. For å gjøre oversikten enklere har vi delt inn behandlingsprosessen i tre deler; før behandling, selve behandlingen og etter behandlingen. Vi vil nå forklare hva som normalt vil skje i de tre forskjellige fasene. Vi vil her utelukkende fokusere på behandlingen av HA-baserte fillere.

Før behandlingen

Før selve behandlingen vil det foretas en konsultasjonstime som er helt gratis. Formålet med konsultasjonstimen er å informere kunden om hvilke alternativer som foreligger og hva slags ønsker kunden har. Det er mange grunner til at kunder vil forstørre eller korrigere leppeformen sin, og det er helt essensielt at behandleren forstår akkurat hva som er ønsket til kunden.

Under konsultasjonen vil du også måtte fylle ut et helseskjema og behandleren vil forsikre seg om at du ikke befinner deg i en gruppe av mennesker som ikke kan behandles med HA-baserte fillere.

Det er viktig at du ikke føler noe press under denne konsultasjonen, og det er helt greit å komme frem til at du ikke ønsker å behandle deg når du har fått et større bilde av hvilke alternativer du har. Behandlerne skal derfor opptre objektivt, gi deg nøytral og saklig informasjon og ikke presse deg til et valg du ikke ønsker.

Under behandlingen

Selve behandlingen går fort dersom du velger å forstørre leppene med restylane eller et annet HA-basert fyllstoff. Filleren injiseres i leppene via en tynn nål. Underveis vil behandleren massere leppen for å plassere filleren jevnt rundt i leppen. Selve behandlingen er ukomplisert og tar sjelden mer enn en halvtime.

I forkant av behandlingen gis det normalt en bedøvelse. Dette er for å unngå smerter når nålen stikkes inn i leppen flere ganger. Dette kan gjøre ganske vondt, og oppleves for de fleste også noe ubehagelig med bedøvelse. Er man bedøvet skal du imidlertid ikke merke noe til smerten.

Du kan velge flere bedøvelsesmetoder. Alternativene er enten lokalbedøvelse med injeksjon eller en bedøvelseskrem som smøres på leppene. De fleste foretrekker bedøvelseskrem da dette er det enkleste.

Etter behandlingen

En leppeforstørrelse med fillerbehandling gir i de fleste tilfeller umiddelbar effekt. Rett etter behandling vil imidlertid leppen som oftest være rød og hoven som følge av behandlingen. Dette vil normalt gi seg etter en 2-5 dager og da vil du se det endelige resultatet etter behandlingen.

Det er egentlig ikke så veldig mye du må huske på rett etter behandlingen. Det er imidlertid noen forhåndsregler du må ta. For det første skal du helst unngå sol på det behandlede området en uke etter behandling, og helst smøre deg med solfaktor 30 dersom du befinner deg i solen. Videre anbefales det å unngå sminke og trening et par dager etter behandlingen.

Den store fordelen med leppeforstørrelse baser på HA-fillere er som nevnt at behandlingen ikke er permanent. Mange vil naturligvis si at dette er en ulempe, men dette gir en fleksibilitet som ikke eksisterer ved mer permanent behandling. Det er også mye mindre problematisk dersom man senere angrer på inngrepet.

Hvor lenge effekten av en behandling varer vil variere i forhold til behandling, hudtype, blodsirkulasjon i huden, livsstil, alder og lignende. Normalt vil resultatet vare i omkring 6 måneder, men her er det som sagt store individuelle forskjeller.

Bivirkninger ved leppeforstørrelse?

Fordelen med HA-baserte fillere er at det er basert på det naturlige stoffet hyaluronsyre. På grunn av dette er det få bivirkninger med denne typen behandling. Det er for eksempel minimal risiko for allergiske eller hypersensitive reaksjoner.

Som sagt vil man alltid bli rød og om i leppene i etterkant av behandlingen, men dette er mer en normal følge av behandlingen fremfor en bivirkning. En annen type bivirkning som kan forekomme er at man kan få små blåmerker på behandlingsområdet, men dette vil normalt gi seg innen et par uker.

Et problem som dessverre har forekommet er at fillerbehandlinger tidvis har blitt foretatt av ikke tilstrekkelig kompetente behandlere. I disse tilfellene har man opplevd tilfeller der fyllstoffet klumper seg i etterkant av behandlingen, at det blir satt for mye fyllstoff eller at fyllstoffet blir satt i feil område.

I slike tilfeller er man nødt til å enten foreta en korrigerende behandling eller å fjerne filleren fullstendig. Dette kan man gjøre ved å bruke et stoff som heter hyaluronidase, som er et enzym som finnes naturlig i kroppen og som kan bryte ned filleren. Denne problemstillingen unngår man heldigvis ved å oppsøke en erfaren behandler, hvilket leder oss over til neste underpunkt.

Hvor bør jeg forstørre leppene?

Det er naturligvis ikke alle som kan forstørre leppene med HA-fillere. I Norge kan slik behandling kun foretas av leger, pastikkirurger, tannleger og sykepleiere med skriftlig attest fra lege.

Det anbefales å forsikre deg om at behandleren din har erfaring med fillerinjeksjon, og du burde spørre om å få se bilder av ulike mennesker personen har behandlet. Det er dine egne lepper det er snakk om og det er dermed svært viktig å finne en kompetent behandler, selv om selve inngrepet ikke er så komplisert.

I enkelte tilfeller har man skrekkeksempler på at mennesker har bestilt restylane på nettet og injisert det på egen hånd, eller tatt fillerbehandling i utlandet uten å verifisere kompetansen til behandlerens.

I slike tilfeller er det stor risiko for at behandlingen ikke utføres korrekt og at du i etterkant både ikke ser bra ut og også må bruke mer tid og penger på å foreta korreksjonsbehandlinger.

Les mer om hvordan du kan ta fillerbehandling i Oslo i denne artikkelen.

Hvem kan forstørre leppene?

De alle fleste mennesker kan foreta en leppeforstørrelse med HA-fillere. Noen grupper skal imidlertid ikke foreta en slik behandling. Dette er for eksempel gravide og ammende personer, personer med munnsår eller infeksjoner på det planlagte behandlingsområdet, personer som går på blodfortynnende medisiner og lignende.

Det har også nylig vært mye fokus på leppeforstørrelse og kroppspress, hvilket er positivt så lenge debatten foregår i saklige former. Særlig blant unge grupper har man opplevd at enkelte forstørrer leppene på feil grunnlag. I de tilfellene man forstørrer leppene på bakgrunn av kroppspress og et uoppnåelig kroppsideal framstilt av venner, bloggere og media, og ikke på bakgrunn av eget ønske, vil mange mene at det er uetisk å behandle vedkommende.

På bakgrunn av dette har mange klinikker satt en aldersgrense på 20 år eller høyere. Mange klinikker avviser eller nekter å behandle personer som vil operere inn for mye fyllstoff i leppene.

Er det dyrt å forstørre leppene?

Fordelen med leppeforstørrelse med HA-fillere er at behandlingen og inngrepet er relativt enkelt å utføre. På grunn av dette er behandlingen også relativt billig.

Prisen på en leppeforstørrelse vil variere i forhold til inngrepet, hvor du foretar behandlingen, dine spesifikasjoner og lignende. Normalt ligger prisen på en fillerbehandling på mellom 2500 og 5000 kroner. Du kan lese mer om hva en restylanebehandling koster i denne artikkelen dersom du planlegger å ta restylane.