Fillers i leppene

Fillers i leppene blir stadig et mer og mer kjent fenomen. Av disse er fillertypen restylane den mest vanlige. Alle skjønnhetsklinikker i Norge har merket at interessen for fillers i leppene de siste årene har økt jevnt. Interessen kommer fra kunder i alle aldre.

Hovedårsaken til den økende populariteten er først og fremst fordi fenomenet har blitt mer akseptert og også at restylane har blitt mye skrevet om i media og på forskjellige blogger.

Vi har derfor laget en egen artikkel for å forklare alle spørsmål leseren måtte ha om restylane. Her vil vi blant annet skrive om hva restylane er, hvordan en restylanebehandling foregår, hvordan resultatet av en restylanebehandling vanligvis blir, kostnad ved en restylanebehandling, eventuelle bivirkninger og lignende.

Hva er restylane?

Restylane er den aller mest kjente HA-filleren i markedet. En filler er en romoppfyllende gel som man injiserer inn i huden for ulike formål. De vanligste grunnene til å bruke fillere er for å behandle rynker, gi mer fyldige lepper eller forme kinnbein og hake. I dag skal vi altså snakke om bruk av fillere i forhold til leppeforstørrelse.

HA-fillere er fillerprodukter som inneholder kunstig fremstilt hyaluronsyre. Hyaluronsyre er et sukkermolekyl som finnes naturlig i huden, øynene, ledd og i hjernen. Hyaluronsyre spiller en viktig rolle i hudens vannbindende evne og gjør den strammere og fastere. Stoffet bidrar blant annet til at huden bevarer volum, elastisitet og fuktighet.

Fordelen med HA-fillere er dermed at fillerne inneholder samme stoff som finnes i kroppen. Som følge av dette medfører injisering av stoffet normalt nesten ingen fare eller bivirkning.

De vanligste fillerne i forhold til leppeforstørrelse er restylane, juvederm og teosyal. Alle disse tre HA-fillerne er basert på det naturlige stoffet hyaluronsyre.

Av de nevnte fillerne er det restylane som er den desidert vanligste filleren når det kommer til leppeforstørrelse. Produktet ble introdusert til markedet i 1996 og har dermed vært på markedet i over 20 år. Man antar at restylane har blitt brukt i over 30 millioner behandlinger verden rundt. At restylane er et trygt å bruke understøttes av omfattende dokumentasjon og forskning. Restylane finnes i forskjellige varianter og produkter, alt utfra hva formålet med bruken av restylane er.

Hvem tar typisk restylane?

Det er flere grunner til at mennesker ønsker å ta restylane i leppene. Som oftest er det kvinner som behandler leppene, men man merker også en økende interesse for restylane også blant menn.

Majoriteten av kundene som ønsker restylane i leppene vil få mer fyldige lepper. I Norge opplever klinikkene sjelden at kundene ønsker unaturlig store lepper. Det er heller snakk om små injeksjoner for å øke volumet på leppene noe. De fleste klinikker setter også mye fokus på å heller injisere for lite restylane i forhold til for mye, og mange klinikker avviser også kunder som vil ha uforholdsmessig mye restylane.

Mange ønsker også restylane i leppene for å gjenopprette volumet i leppene. Når man blir eldre produserer kroppen mindre kollagen, og når kvinner kommer i overgangsalderen, synker også østrogennivåene i kroppen. Dette fører til at de fleste kvinner får tynnere lepper med alderen. På denne måten kan man injisere en liten dose restylane for å gjenopprette volumet i leppene. Restylane kan også bidra til at leppene ser mer fuktige og, og skjule små rynker rundt munnen, såkalte røykelinjer.

En tredje mindre gruppe som ønsker restylane i leppene er mennesker som ønsker å korrigere en medfødt leppeform. Dette er typisk der man er født med en leppe som er asymmetrisk.

Hvordan foregår behandlingen?

Man kan dele inne behandlingen i tre faser; hva som skjer i forkant av behandling, selve behandlingen, og etter behandling. I denne seksjonen vil vi gå gjennom hva som typisk skjer i forkant av en restylanebehandling og hvordan selve behandlingen foregår.

Før selve behandlingen vil du i de aller fleste klinikker ha en gratis konsultasjonstime. I denne timen er det meningen at du og behandleren sammen skal finne ut hva du ønsker å oppnå med å injisere restylane i leppene. Du vil her få informasjon om de ulike valgmulighetene du har, eventuelle bivirkninger og hvor mye de forskjellige behandlingene vil koste. Under denne konsultasjonen må du som oftest også fylle ut et helseskjema, og helsearbeideren vil også forsikre seg om at du er egnet til å behandles med restylane.

Når det kommer til selve behandlingen vil de fleste foretrekke å gjøre dette med bedøvelse. Her har man to alternativer, enten bedøvelse med sprøyte (tannlegebedøvelse) eller en bedøvende krem som smøres utover leppen. De fleste foretrekker bedøvende krem.

Under denne konsultasjonen er det viktig at du ikke føler noe press, og det hender også at en konsultasjonstime ender med at kunden velger å ikke behandle leppene. Fokuset under konsultasjonstimen er primært å finne frem til et resultat kunden vil bli varig fornøyd med.

Etter bedøvelsen har begynt å virke vil behandleren sprøyte inn restylane med en svært tynn nål i serier av små injeksjoner. Under prosedyren vil behandlere forsiktig massere området for at fyllstoffet skal legge seg jevnt utover leppen. Dette kan føles litt ubehagelig, men du skal ikke føle noe særlig smerte da du er bedøvet. Hele prosessen er veldig enkel i forhold til andre kosmetiske inngrep, og en restylanebehandling tar sjelden mer enn 30 minutter.

Dersom du befinner deg i Oslo kan du lese mer om restylanebehandling i Oslo i denne artikkelen.

Resultat og etter behandling

Resultatet av behandlingen er synlig rett etter behandling. Rett etter behandling vil imidlertid leppen være rød og hoven slik at du ikke vil se det endelige resultatet på dette tidspunktet. Normalt vil dette gi seg innen 2-5 dager slik at du kan se det endelige resultatet allerede innen en uke. Resultatet vil avhenge av hver enkelt person og behandling, faktorer som hudtype, ansiktsstruktur, alder og livsstil vil være viktige.

Resultatet av behandling med hudfyllstoffer er også svært avhengig av behandleren slik at det er ekstremt viktig å velge en erfaren behandler. For eksempel kan en filler settes for dypt i underhuden, man kan sprøyte inn for mye fyllstoff eller ikke jevne ut fyllstoffet godt nok. I Norge finnes det heldigvis få mennesker som utgir seg for å være erfarne fillerbehandlere som ikke er det.

I Norge er erfaringsvis de aller fleste svært fornøyde med resultatet, enten formålet var å få større og mer fyldige lepper, korrigere en medfødt form eller å gjenopprette leppenes opprinnelige fylde.

Det er ikke så veldig mye du må foreta deg etter behandling. Imidlertid er det noen ting som er viktig å huske. Blant annet er det viktig at du unngår for mye sol den første uken etter behandling, og er du ute i solen skal du helst smøre deg med solfaktor 30 i det behandlede området. I tillegg burde du også unngå sminke og ikke trene et par dager etter behandling.

En av de aller største fordelene med en restylane- og fillerbehandling er at den ikke varer evig. Dette gjør at en ikke trenger å foreta en reverserende operasjon dersom man senere skulle være misfornøyd eller angre på resultatet.

Hvor lenge en restylanebehandling varer vil variere i forhold til behandlingen, hudtypen din og sirkulasjonen i huden. De fleste opplever at effekten av en behandling vil vare rundt 6 måneder, men det er som sagt relativt stor individuell variasjon.

Dersom du kun tar en behandling trenger du ikke være redd for at ikke leppene skal bli like fine som før du behandlet deg når effekten av første behandling har avtatt. Studier og mangeårig erfaring viser at Restylane hjelper kroppen til å produsere mer kollagen, så restylane vil lenge ha en positiv effekt på leppenes utseende.

Bivirkninger med restylane?

En av de aller største fordelene med restylane og andre HA-baserte fillere er at det er utrolig få bivirkninger. Grunnen til dette er at restylane er basert på hyaluronsyre som allerede finnes i huden. På den måten sprøyter du ikke inn noen fremmedelementer. Restylanebehandling er som nevnt utrolig utbredt og utprøvd over hele verden og man kan ut fra et statistisk resultat si at det er liten sjanse for å oppleve noen alvorlige bivirkninger etter en restylanebehandling.

En av de vanligste bivirkningene er at man kan oppleve å få små blåmerker i området som er behandlet, men dette vil sjelden vare lengre enn en uke. Ved all injeksjonsbehandling er det også en risiko for infeksjoner, men dette er det veldig liten sjanse for å oppleve i Norge, da regelverket og klinikkene har mye fokus på sikkerhet. Det er dermed som den store hovedregel liten grunn til å bekymre seg dersom du går til en profesjonell og erfaren fillerbehandler.

Hvem kan behandles med restylane?

I utgangspunktet kan alle behandles med restylane. Mange klinikker har imidlertid 20 års aldersgrense. Det er også enkelte grupper som ikke skal gjennomføre fillerbehandling. Dette er blant annet gravide eller ammende personer, personer som går på blodfortynnende medisiner eller mennesker som har infeksjoner eller sår på området som skal behandles.

Det har vært mye fokus med behandling av leppeforstørrelse og kropppress. Slikt fokus er i utgangspunktet positivt, da ingen skal føle seg tvunget til å behandle leppene dersom de egentlig ikke ønsker det. Det er ingenting i veien for å ha mindre lepper enn enkelt andre, eller en leppeform som ikke ligner på alle andres.

Derfor er det viktig å kun behandle leppene i de tilfellene man selv ønsker det. Vi anbefaler derfor alle som ønsker å behandle leppene første gang å vurdere det over en periode før man bestemmer seg, slik at man ikke angrer etter behandling. Selv om resultatet av en restylanebehandling ikke er permanent, er det bedre å utsette behandlingen og heller gjøre det senere, fremfor å behandle leppene og senere angre.

Hvem utfører restylanebehandling?

I Norge er det er kun leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege som får utføre injeksjoner med restylane. Det er viktig at du går til en seriøs klinikk, da det dessverre har vært eksempler på feilbehandling fra useriøse aktører i markedet.

Kan man fjerne restylane fra leppene?

Fjerning eller korrigering av fillers er dessverre blitt mer og mer etterspurt. Årsaken til dette er som oftest feilbehandling og overbehandling. Heldigvis er det relativt enkelt å fjerne restylane og andre fillertyper dersom kunden har blitt misfornøyd med resultatet. De fleste klinikker gjør dette ved å sprøyte inn hyaluronidase på samme sted som man sprøytet inn filleren. Hyaluronidase er et enzym som finnes naturlig i kroppen, og som bryter ned vår egen hyaluronsyre. En slik behandling går relativt fort og gjennomføres på under en halvtime.

Alternativer til restylane

Restylane er som sagt den mest anerkjente og benyttede leppefilleren i Norge. Alternativer til restylane når det gjelder HA-fillere er teosyal eller juvederm. Begge disse fillerne er basert på det naturlige stoffet hyaluronsyre, og inneholder på lik linje med restylane få farer eller bivirkninger. Teosyal og juvederm er også benyttet en del i Norge, men ikke i like stort omfang som restylane.

Det finnes også behandlingsformer som er mer evigvarende. Et alternativ til fillerbehandling er fettransplantasjon. Her transplanterer man hud fra et annet område i kroppen, behandler det, og sprøyter det så inn i leppene. Slik behandling er mer permanent og dersom man ønsker å reversere resultatet må man foreta en ny operasjon.

Enkelte lurer også på om man kan ta leppebehandling med botox, men dette er noe vi sjelden anbefaler. Grunnen til dette er at botox virker muskelhemmende og en slik injeksjon kan dermed påvirke hvordan du uttaler ord og uttrykk.

Vi anbefaler å bruke HA-fillere til den store andelen av menneskene som ønsker leppeforstørrelse, da du må være veldig overbevist før du ønsker å gjennomføre en slik vedvarende operasjon. En fettransplantasjon vil også innebære en mer krevende operasjon og vil også være dyrere.