Restylanebehandling i Oslo

Restylanebehandling i Oslo

I denne artikkelen vil vi skrive generelt om restylanebehandling og hvor du kan ta en restylanebehandling i Oslo. Som følge av sin sentrale plassering i ansiktet er leppene er utrolig viktig for hvordan ansiktet ser ut, og det er nå stadig flere grupper som velger å ta restylane. Restylane kan blant annet hjelpe deg få mer volum i leppene, og gjøre leppene mer fyldige og fruktbare.

Vi opplever at det er mange forskjellige grunner til at personer velger å ta en restylanebehandling i Oslo. Det er overhodet ikke sant at det kun er kunder som vil ha unaturlig store lepper som benytter seg av restylane, og disse blir også ofte avvist av klinikkene.

De aller fleste er unge mennesker som kun gjøre en liten korrigering, og ønsker da enten kun litt mer volum eller en liten endring på leppeformen. En annen gruppe er eldre mennesker som vil få tilbake sin opprinnelige fyldige leppe, da leppene tenderer til å bli mindre når man blir eldre.

I de aller fleste tilfeller er det snakk om veldig små inngrep og en restylanebehandling går også relativt fort og smertefritt.

Kort om restylane

Restylane er en serie med produkter som i hovedsak sprøytes inn i huden. De fleste av restylaneproduktene er såkalte fillere. Fillere inneholder en gelé som skal fylle ut eller rette ut et område i huden.

Restylane tilhører gruppen HA-fillere, som er de som utelukkende brukes i Oslo og Norge for øyeblikket. HA-fillere inneholder et stoff som allerede finnes i huden, slik at du ikke sprøyter inn et fremmedelement. Dette har naturligvis ekstremt mange fordeler, og bidrar til et naturlig resultat med få bivirkninger.

Stoffet HA-fillerne inneholder kalles hyaluronsyre. Dette er et sukkermolekyl som bidrar til å blant annet holde huden stram og elastisk, og også glatte ut rynker og furer i huden. Hyaluronsyren i HA-fillerne ble før produsert fra dyr, men utvikles nå fra bakterier.

Ved siden av restylane er juvederm og teosyal de mest benyttede HA-fillerne i Norge. Imidlertid er restylane den klart mest populære filleren. Produktet ble introdusert til markedet i 1996 og både sikkerheten og effekten støttes opp av omfattende kliniske studier foretatt med over 20 millioner behandlinger.

Restylane kan brukes til forskjellige formål.  Restylane kan glatte ut rynker og furer, slik at du kan gjenopprette gløden i huden og få mer fast hud. Videre kan restylane brukes til å glatte ut ujevnheter som groper eller arr. Restylane kan også brukes til å forsterke konturene i ansiktet, som for eksempel haken eller kjevelinjen, eller skape en større symmetri i ansiktet. Videre kan restylane ikke minst øke volumet i leppene og gjøre dem mer fyldige.

Vi merker at de fleste i Oslo tar restylane i leppene, men det er også en økende etterspørsel etter restylane for å glatte ut rynker og furer, samt å forsterke konturer i ansiktet. Vi vil primært fokuserer på lepper i denne artikkelen, men informasjonen vil også gjelde for øvrig restylanebehandling.

Fordeler ved å bruke restylane

Restylane har over en lengre periode var det desidert mest populære produktet i Oslo når det kommer til injeksjoner og fillers. Det er flere grunner til dette, en av grunnene er selvfølgelig de gode resultatene restylanebehandling har gitt verden over. Den største grunnen er nok alle fordelene restylaneproduktet har i forhold til andre behandlingsmetoder i markedet. Her er noen av fordelene med restylane:

 • Resultatet av en restylanebehandling vises umiddelbart. Du vil ofte være litt rød og hoven på behandlingsområdet i 2-5 dager, men etter dette vil du normalt se det endelige resultatet fiks ferdig.
 • En restylanebehandling er rask og relativt lite stressende. Du vil påføres bedøvelse og deretter vil behandleren injisere restylane i behandlingsområdet med en tynn nål. Hele behandlingen tar normalt kun en halvtime.
 • Restylane varer lenge, men ikke permanent (rundt 6-12 måneder). Dette er en stor fordel, da en restylanebehandling ikke er like bindende som andre behandlingsmåter.
 • Restylanebehandling er svært fleksibel. Dette innebærer at du kan behandle leppene flere ganger for å oppnå ønsket resultat. Du er ikke bundet av den ene behandlingen, men kan enkelt korrigere eller justere leppene ved en senere behandling.

En ser altså at det er flere fordeler med restylane i forhold til andre kliniske operasjoner som fettsuging og lignende. Slik behandling er mye mer krevende, kostnadsforbundet og permanent.

Forskjellige restylanetyper

Restylane er en serie med forskjellige skjønnhetsprodukter, og finnes i forskjellige typer. Produktene er relativt like, men er noe forskjellige og er spesialisert for forskjellige formål. De mest populære produktene i restylaneserien er:

 • Restylane

Denne filleren inneholder middels store gelepartikler. På grunn av dette blir produktet allsidig. Produktet kan brukes mot alt fra middels store rynker og fyrer til å gi leppene mer fyldighet og volum.

 • Restylane Sub-Q

Sub-Q inneholder de største gelepartiklene og er dermed det restylaneproduktet som er best egnet til å erstatte tapt volum i ansiktet, samt endre konturene i ansiktet ved blant annet kinnben- og hakeområdet.

 • Restylane Perlane

Perlanegeleen inneholder også relativt store gelepartikler. På grunn av dette passer dette produktet bra til å glatte ut større rynker og linjer i huden. Perlane er også godt egnet til å brukes til leppeforstørrelse.

 • Restylane Touch

Dette produktet inneholder de minste gelepratiklene i serien. Produktet passer dermed meget bra til små finjusteringer eller til å behandling de minste rynkene eller linjene i huden.

 • Restylane Kysse og Restylane Lip Volume

Begge disse restylaneproduktene er designet for leppebehandling. Disse fillerne er perfekte til å gi større eller mykere lepper med mer volum.

 • Restylane Skinbooster

Skinbooster serien består av mange forskjellige produkter. Disse skiller seg fra de øvrige produktene i restylaneserien ved at de primært skal erstatte hyaluronsyren under huden som gravis svekkes i forbindelse med at man aldres. Man vil dermed tilføre huden mer fuktighet og glød.

Behandlingsprosessen fra A til Å

Som nevnt tidligere er en restylanebehandling veldig enkel og lite komplisert i forhold til andre behandlingsformer. Her vil vi forklare hvordan en restylanebehandling i Oslo normalt vil foregå i forhold til leppebehandling, men prosessen vil være relativt lik også når det kommer til annen restylanebehandling. Vi kan dele inn prosessen inn i før, under og etter behandling.

 • Før behandling:

Før behandlingen vil det avtales en uforpliktende og gratis konsultasjonstime med behandleren. Aller først må du fylle ut et informasjonskjema og helseskjema. Deretter er målet med timen er at du skal få informasjon om de forskjellige alternativene du har, og at behandleren skal finne ut hva slags behandling du ønsker. Sammen vil dere da komme frem til den beste behandlingen for dine ønsker.

Under denne timen trenger du ikke være redd for å føle noe press, og det er heller ikke noe krav om at du må gjennomføre en behandling selv om du har en konsultasjonstime. Målet med timen er nettopp å finne ut om det er noen behandlinger som passer for deg. Behandleren vil ikke presse deg til å gjennomføre en behandling dersom du ikke er helt sikker på at du selv ønsker det. I noen tilfeller vil også behandleren nekte å utføre behandling, dersom behandleren mener du vil overbehandles eller lignende.

Dersom du bestemmer deg for å gjennomføre en behandling vil dere sette opp en time. Normalt vil det ikke være lang ventetid slik at behandlingen kan skje fort etter konsultasjonstimen.

 • Behandlingen:

Når det kommer til selve behandlingen vil denne foregå relativt raskt og smertefritt. Det første som vil skjer er at du vil få en bedøvelse. Her er det forskjellige alternativer, enten kan du bruke en bedøvelseskrem eller få bedøvelse med sprøyte. De fleste ønsker bedøvelseskrem da dette er mest smertefritt.

Etter kremen har begynt å virke (etter veldig kort tid) vil behandleren begynne selve behandlingen. Her vil behandleren injisere restylane med en tynn nål med en rekke stikk, mens vedkommende masserer fyllstoffet i leppene for å unngå at det klumper seg. Dette kan føles ubehagelig men husk at behandlingsområdet er under bedøvelse. Behandlingen vil ta kort tid og selve injiseringen av restylanet vil sjelden ta mer enn 15-30 minutter.

 • I etterkant:

I utgangspunktet vil du se resultatet av behandlingen umiddelbart. Imidlertid vil du som oftest være hoven og rød i leppene i noen dager etter behandlingen. Når dette avtar vil du normalt se det endelige resultatet.

Det er ikke så veldig mange forhåndsregler du må ta i etterkant av behandlingen. I utgangspunktet kan du gå på jobb og skole som vanlig, men mange foretrekker å være hjemme dersom leppene er synlig røde og hovne. Primært er det viktig å unngå sol rundt en uke etter behandling, og helst smøre seg med solfaktor 30. Videre burde man unngå sminke i behandlingområdet få dager etter operasjon og også unngå hard trening.

Når det kommer til prisen på en restylanebehandling vil denne variere ut fra formålet med behandlingen og hvilken klinikk du bruker. Som oftest vil imidelrtid prisen ligge på mellom 2000-4000 kr.

Bivirkninger

Da HA-fillerne er basert på det naturlige stoffet hyaluronsyre innebærer dette at det er få bivirkninger forbundet med restylane. Stoffet eksisterer allerede i kroppen, og det blir dermed ikke problematisk å injisere mer hyaluronsyre. Fillere er som regel ukompliserte og det oppstår svært sjelden komplikasjoner.

Vanlige reaksjoner er som nevnt hevelser og ømhet i behandlingsområdet som en følge av behandlingen. Mange vil også oppleve hevelse og blåmerker i mellom en eller to uker etter behandling.

Alvorlige bivirkninger fra restylanebehandling er svært sjeldent, men kan forekomme. En at vanligste bivirkningene er at fyllstoffet kan klumpe seg. Dette skjer som en følge av dårlig plassering av fyllstoffet, og er som oftest behandlerens ansvar. I enkelte sjeldne tilfeller har man også opplevd sterke allergiske reaksjoner og også allergiske sjokk, men dette er veldig sjeldent da hyaluronsyre allerede finnes i kroppen.

Ved all injeksjonsbehandling vil det også være en fare for å få infeksjoner. Denne faren er imidlertid svært liten i Oslo og Norge forøvrig, da det er strenge krav til behandlingene og klinikkene er svært profesjonelle med tanke på renhold.

Restylanebehandling i Oslo

Det er veldig mange klinikker som tilbyr restylanebehandling i Oslo. Antall klinikker har økt med den økte etterspørselen. Når du velger en klinikk er det viktig at du velger behandlere med mye erfaring, og som kan dokumentere at vedkommende har satt restylane i mange lepper med vellykket resultat.

I Norge er det er kun leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege som kan injisere restylane i leppene, slik at du i utgangspunktet alltid vil være tatt hånd om av kompetent personell. Selv om sykepleiere har den korteste utdannelsen blant disse yrkene, er det ofte sykepleierne som har mest erfaring innen restylanebehandling. Dermed er det ingen grunn til å velge en lege fremfor en sykepleier, dersom sistnevnte kan dokumentere mer erfaring med restylane og leppebehandling.

Du kan lese mer generelt om fillerbehandling i Oslo i denne artikkelen.