Teosyal i leppene

Teosyal

Teosyal inngår i gruppen HA-fillere. Dette er en fillertype som er basert på det naturlige stoffet hyaluronsyre som allerede finnes i kroppen. Injisering av teosyal i leppene vil dermed kun innebære å fylle på stoffer som kroppen allerede inneholder. Av den grunn er teosyal et veldig bra produkt når det kommer til leppebehandling.

I denne artikkelen vil vi forklare hva teosyal er, hvordan teosyal kan brukes i forbindelse med leppebehandling, andre alternativer til teosyal og hvordan en leppebehandling med teosyal normalt vil foregå. Vi vil også ta opp temaer som bivirkninger og hva du kan forvente etter endt behandling.

Hva er teosyal?

Teosyal er et fyllstoff som består av kunstig fremstilt hyaluronsyre. Dette fyllstoffet injiseres inn i huden med en tynn nål av kvalifisert medisinsk personell, og kan brukes til en rekke formål. Teosyal er en av de aller mest populære leppefillerne på markedet.

Det er mange fordeler med teosyal i forhold til andre behandlingsstoffer. En av årsakene er at fyllstoffet består av det som kalles hyaluronsyre. Hyaluronsyre er et stoff som allerede finnes i kroppen, og stoffet er dermed helt naturlig. Hyaluronsyre har en ekstremt god evne til å holde på fuktighet, og dette er stoffets aller viktigste oppgave. På grunn av dette bidrar hyaluronsyre til å gjøre leddene mer smidige samt å holde huden fuktig, elastisk og ung.

Kroppen bryter stadig ned og reproduserer hyaluronsyre slik at hyaluronsyren i kroppen skal fungerer på best mulig måte. Når vi blir eldre minker dessverre produksjonen av hyaluronsyre, hvilket medvirker til å elde huden.

Hyaluronsyren teosyal består av er fremstilt bakterielt, men inneholder likevel de samme elementene som kroppens naturlige hyaluronsyre. Dermed vil stoffet som injiseres blande seg med den naturlige hyaluronsyre i kroppen, og man vil dermed få en mer naturlig prosess enn dersom man skulle injisert andre stoffer.

Teosyal kan brukes til mange forskjellige formål. I Norge brukes teosyal først og fremst i forbindelse med leppebehandling, behandling av rynker og furer samt for å endre ansiktskonturer. I denne artikkelen vil vi fokusere på bruk av teosyal i leppene.

Hvordan teosyal kan brukes i leppebehandling:

  • Forstørre lepper: Teosyal er en veldig god behandlingsform for den som ønsker større lepper. Vi opplever at kvinner mellom 20-35 år ofte kommer for dette formålet. Mange vil ikke bare forstørre leppene, men vil også gjøre leppekanten mer markant og tydelig. Endre leppeform: Teosyal er også utmerket for å forandre formen på leppene, enten man ønsker en mer eller mindre markant leppeform.
  • Gjenopprette leppeformen: Når man blir eldre pleier leppene av å miste volum og fylde. Dette kan være et problem for noen kvinner, og mange kommer derfor for å gjenopprette leppen til dens opprinnelige volum og fylde.
  • Fjerne rynker rundt munnen: Dersom man injiserer Teosyal i leppene kan dette også være en veldig god måte å gjøre rynker rundt munnen mindre synlige, da gjerne såkalte røykerynker.

Hvorfor bruke teosyal i leppene?

Det er mange grunner og fordeler ved å bruke teosyal og andre HA-fillere fremfor andre behandlinger når det kommer til leppebehandling. For det første er det viktig å igjen presisere at fyllstoffet er basert på et naturlig kroppstoff slik at det er liten risiko og få bivirkninger forbundet med en teosyalinjeksjon. For det andre er en teosyalbehandling ukomplisert og relativt smertefri. Injeksjon av teosyal vil sjelden ta mer enn 30 minutter og vil gjennomføres med bedøvelse. Teosyalbehandling er heller ikke permanent, men avtar med tiden. Dette gjør behandlingen mindre bindende enn andre behandlingsformer.

Hva kan jeg forvente med teosyalbehandling?

De aller fleste oppnår et resultat de er fornøyd med etter endt behandling. Behandlingen er enkel. Da man injiserer et naturlig stoff vil resultatet også se så naturlig ut som overhodet mulig. Alle behandlere i Norge er opptatt av å unngå overbehandling eller unaturlige resultater, slik at man sjelden kan se at en person har behandlet leppene med teosyal dersom man ikke kjenner personen fra før.

Alternativer til teosyal

Det finnes flere forskjellige HA-fillere på markedet. Restylane, juvederm og teosyal er de mest benyttede i Norge. Restylane og juvederm er egentlig mer benyttet i Norge enn teosyal. Restylane er den desidert mest populære filleren verden over, og har blitt benyttet i over 20 millioner behandlinger i rundt 20 år. I Norge brukes særlig restylane til leppeforstørrelse.

De fleste behandlere mener det ikke er så stor forskjell på disse tre HA-fillerne, slik at det egentlig ikke spiller noen stor rolle hvilken du bruker. Alle tre fillerne er serier som består av forskjellige produkter ut fra formålet med filleren, slik at man må se helt konkret på hva man ønsker å oppnå før man velger hvilken filler man vil bruke.

Vi pleier å si at det er mye viktigere å fokusere på hvilken behandler du skal bruke fremfor å fokusere på hvilken filler du skal bruke. Det er behandleren som avgjør resultatet, og det er derfor viktig å velge en behandler som er erfaren og kan vise til gode resultater.

Behandling med HA-fillere er et veldig enkelt inngrep i forhold til andre leppebehandlinger. For eksempel kan du også foreta en fettransplantasjon. Her vil man transplantere fett fra et sted fra kroppen, behandle fettet, for så å sprøyte det inn i leppen. En slik behandling er mer permanent og krevende og anbefales dermed kun til noen få.

Behandling

En teosyalbehandling er relativt enkel og kortfattet. Som oftest vil du ha en konsultasjonstime der du får informasjon og diskuterer dine ønsker med behandleren. En slik time vil være uforpliktende og kostnadsfri. Dersom du kommer frem til at du ønsker behandling vil man normalt gjennomføre behandlingen samme dag eller innen kort tid.

Når det kommer til selve behandlingen vil det normalt først settes en bedøvelse. De fleste vil bruke en bedøvelseskrem, men det går også an å bruke sprøytebedøvelse. Uansett vil bedøvelsen gjøre at behandlingen føles minimalt smertefull. Etter bedøvelsen vil behandleren så injisere teosyal inn i leppen med en tynn nål, mens hun masserer fyllstoffet rundt i leppen for å jevne det ut og unngå klumping. Hele prosessen vil kun ta omkring en halvtime.

Etter behandlingen vil du normalt være litt rød og hoven men etter rundt tre dager vil mange se det endelige resultatet av leppebehandlingen. Normalt vil du kunne fortsette hverdagen din rett etter operasjonen, og dette er slikt sett en stor fordel. I etterkant av behandlingen burde du unngå overdreven soling og smøre deg med faktor 30. Videre burde du helst ikke trene eller sminke deg et par dager etter fullført behandling.

Hvor lenge varer teosyal i leppene?

Teosyalinjeksjon i leppene har ikke en permanent effekt. Grunnen til dette er at teosyal som sagt inneholder stoffet hyaluronsyre. Når stoffet injiseres i leppen vil denne blandes sammen med den naturlige hyaluronsyren i kroppen. Dette fører til at den injiserte hyaluronsyren med tiden blir brutt ned sammen med den naturlige hyaluronsyren. Slikt sett blir effekten mindre med tiden.

Hvor lenge en teosyalinjeksjon vil vare vil avhenge av behandling og individuelle forhold. Teosyal i leppene pleier å vare noe kortere enn dersom man for eksempel injiserer teosyal for å fjerne rynker, da det hele tiden er mye bevegelse i leppeområdet. Normalt vil man se en merkbar effekt i omkring 6 måneder etter behandling.

De fleste vil mene at det er en stor fordel at effekten ikke varer permanent. Slikt sett vil man kunne eksperimentere mer, og man blir heller ikke bundet eller fanget av førstegangsbehandling. Dersom kunden mot formodning senere skulle bli misfornøyd med behandlingsresultatet vil det også være mye enklere å bare vente det ut, fremfor å måtte gjennomgå en reverserende behandling.

Risiko ved injisering av teosyal?

Siden teosyal er basert på hyaluronsyre som allerede finnes i kroppen er det liten risiko og få bivirkninger forbundet med å injisere teosyal i leppene. Tidligere brukte man fillere som inneholdt andre ingredienser enn hyaluronsyre, og da viste forskning også mye flere bivirkninger. Når disse ble fjernet fra behandlingene ble også bivirkningene mye færre.

De vanligste bivirkningene vil være rødhet, ømhet, blåmerker, klumper, mindre smerte, kløe og lignende. I ekstremt sjeldne tilfeller har man opplevd sterke allergiske reaksjoner og også allergiske sjokk. 

Mer vanlige alvorlige bivirkninger er som oftest forbundet med en uerfaren behandler, slik at det er ekstremt viktig at du undersøker om behandleren din har erfaring innenfor leppebehandling. Komplikasjoner ved behandling kan omfatte permanent arrdannelse, klumpete hud og lignende. Teosyalbehandling kan i Norge kun utføres av leger, plastikkirurger, tannleger, samt sykepleiere med skriftlig attest fra lege.

Ved all injeksjonsbehandlng er det også en risiko for infeksjoner men dette opplever man ekstremt sjelden i Norge da det er stort fokus på sikkerhet og renhold.

Det er viktig å påpeke at slike tilfeller svært sjelden skjer i Norge og de aller fleste teosyalinjeksjoner foretas helt uten komplikasjoner og nevneverdige bivirkninger. Vær likevel oppmerksom på at du må forhøre deg med din enkelte behandler for ditt eget tilfelle.